Terms and Conditions

Algemene voorwaarden 1. Algemeen:
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers/gasten van bed en breakfast Villa Branca Barreiros, Portugal
  • Deze algemene voorwaarden gaan in met het aangaan van een reservering bij bed en breakfast Villa Branca Barreiros.
  • Op verzoek verstrekken wij u kosteloos een digitaal exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
  • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
  • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf bij bed en breakfast Villa Branca Barreiros zijn voor rekening van de gebruikers.
  • Indien er beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van bed en breakfast Villa Branca Barreiros zijn ontstaan, dient u dit onmiddellijk te melden en te vergoeden aan bed en breakfast Villa Branca Barreiros.
  • Gebruikers dienen de instructies van de eigenaar op te volgen.
  • De eigenaar kan gebruikers bij overtreden van deze Algemene Voorwaarden en ook bij ongepast gedrag, zonder restitutie van de verblijfskosten, met onmiddellijke ingang de toegang tot bed en breakfast Villa Branca Barreiros ontzeggen en/of weigeren. Dit ter beoordeling van eigenaar.
  • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
  • De gebruikers van bed en breakfast Villa Branca Barreiros dienen zich te houden aan het onderstaande huishoudelijk regelement.

 2. Reservering en bevestiging
  • U kunt de reservering mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail aangaan.
  • De tarieven vindt u terug op de website bed en breakfast Villa Branca Barreiros.
  • Er zijn geen reserveringskosten. De reservering is na betaling van de aanbetaling definitief! De aanbetaling van 50% dient u direct na reservering 50% van het totaalbedrag.

 3. Betaling
  • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek, mits plaats beschikbaar, stuurt bed en breakfast Villa Branca Barreiros u een bevestiging van de reservering met factuur, met een vermeldde aanbetaling.
  • De verblijfskosten van een reservering dienen, zoals op de factuur zal worden vermeld binnen 7 dagen na reservering te zijn bijgeschreven op één van de volgende bankrekeningnummer(s) o.v.v. het reserveringsnummer.
  o IBAN: PT50 0035 0130 00006224230 23 BIC: CGDIPTPL
  o ten name van Gerardus Bos.
  • Het restant bedrag van de verblijfskosten en ontbijten, 50%, dient u te voldoen bij aankomst.
  • Bij reserveringen met een aankomst datum binnen 4 dagen kunt u het totale bedrag bij aankomst voldoen. Er kan geen gebruik worden gemaakt van creditcard of pinbetaling.