Privacyverklaring

Privacyverklaring

Villa Branca Barreiros verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaan
  • Voornaam of voorletter(s) en achternaam
  • Adres, postcode enplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres, postcode, plaats en land
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
Villa Branca Barreiros verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief.

Google Analytics voor het in kaart brengen websitebezoek

Villa Branca Barreiros gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Villa Branca Barreiros gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt  Villa Branca Barreiros analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Villa Branca Barreiros  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.

Villa Branca Barreiros neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via .